Historik!

Första tjuren till Träda

Blond historien i Sverige är ju över huvud taget inte så särskilt gammal. Till Träda kom den första tjuren av rasen 1992 köpt från Dalsland. Bakgrunden var att Anders far då hade varit aktiv mjölkbonde i flera år men tröttnat på den ständigt sjunkande lönsamheten, och redan 1989 börjat jobba utanför lantbruket, men hade som så många andra "lite köttdjur" blandras. Eftersom han var intresserad av djur var det inte tillräckligt med bara inköp utan det fanns också en grupp dikor på gång. Även Anders farfar med ett brinnande djurintresse fanns med i bakgrunden och bistod ännu med en del daglig skötsel varför det fanns möjlighet till denna kombination.

Blandrasgrupp inget hinder

Som nämnts kom första blondtjuren till gården 1992, då hade det funnits annons bl.a. ATL om blondrasens höga tillväxt foderutnyttjande och slaktutbyte. Före det hade det använts renrasiga tjurar av två andra etablerade tunga köttraser, men eftersom det fanns intresse av att försöka höja lönsamheten och prova något nytt, så var det ju i en blandrasgrupp inget hinder att byta tjurras. Inte minst Anders farfar som under många år jobbat med slakt, ivrade verkligen för det. Efter en slakt av de först använda tjurarna som han hade mätt med mätkedja, som de gamla slaktarna använde och då givetvis funderat över slutresultatet, blev besvikelsen så stor när avräkningen kom att han ville Anders far skulle ringa till slakteriet och verkligen höra efter om han inte blivit lurad. Detta i första hand på grund av det låga slaktutbytet.

Ett val som ingen ångrat

Trots höga priser på det begränsade utbudet av tjurar, och en inte så stor kogrupp, gjordes alltså första inköpet 1992. eftersom resultatet av korsningen syns redan när kalvarna blir några veckor var den inslagna vägen ett faktum. När det 1996 kom, ett erbjudande om övertag, av de resterande djuren av blondras, som importerats 89 till Kägleholms gods, samt deras avkommor, var valet av ras definitivt, ett val som ingen ångrat.

Copyright © www.trada.se 2009 Alla rättigheter reserverade.