Om Träda!

Våra djur

Vi har ca 85 moderdjur och alla deras avkommor föds upp på vår gård. Korna kalvar året runt hos oss. Vi köper in ett 50-tal Blonde d'Aquitaine djur som vi föder upp och skickar till slakt. Här på gården har vi för närvarande ca 200 djur.

Ladugården

År 2003 byggdes den "nya" ladugården. Det är en modern "kall" hall med liggbås tll korna och djupströbäddboxar till ungdjuren. Hallen innehåller också ett körbart foderbord och en automatisk utgödsling.

Omtanke om djur och miljö

Miljön som är runt om oss både på arbetet och fritiden är betydelsefull, så det stod tidigt klart att det var viktigt att både vi och djuren skulle trivas där och att det skulle vara lättskött. Så bl.a har det "nya" stallet mycket ljus, rymd och plats. Det har stora ljusinsläpp, vilket gör att djuren upplever de olika årstiderna nära inpå sig. Det kan man tycka vara oväsentligt men i naturen är det väl känt att ljuset och värmen har en stor inverkan på djuren. Vi upplever också att de växer bättre och håller sig mer friska där.

Copyright © www.trada.se 2009 Alla rättigheter reserverade.