Om oss!

Anders Lennartsson

Målsättning

För oss är den att djuren ska ha det så bra som möjligt utan att bli för hårt pressade. De ska ha en chans att växa upp och bli så bra individer, så att de passar till de olika saker de är avsedda för till försäljning, som livdjur eller till slakt. Produkten blir ett kött som är av mycket hög kvalitet, ljust mört och magert. Det är närproducerat och slaktas samt styckas här i trakten. Djuren transporteras en kort sträcka från oss till slakteriet och de är vana vid människor.

Miljön på slakteriet påminner om "hemma". Detta gör att hanteringen blir så lugn och skonsam som det går, de sista timmarna i djurens liv. Eftersom vi anser att vår natur och miljö är viktig och strävar hårt för att hela tiden ligga långt fram och anpassa vår produktion efter vad som gäller i miljö, hälsa och miljöskyddslagar så är vi med i samtliga djurhälsoprogram. Givetvis är alla djur ute och betar så lång period som vädret och övriga förhållanden och faktorer tillåter. Djuren utför en betydande landskapsvård i vårt närområde, bl.a sköter vi två stycken naturreservat, Botåsen och Sixtorp.

Avel

Våran avel är framför allt inriktad på att förbättra produktionsekonomin. Det innebär att vi jobbar på att ytterligare förbättra Blonde rasens redan så starka sidor. Deras främsta sidor är det höga slaktutbytet, foderutnyttjandet och formklassen. Tack vare slaktutbytet tillsammans med en hög levande tillväxt blir netto tillväxten den bästa i jämförelse med andra raser. Allt detta bidrar till en bra total ekonomi. Andra viktiga egenskaper är ben och klövar. Kan man få fram djur med en funktionell och hållbar exteriör ger det djur som kan producera länge och mycket. Bra exempel på det är de kor vi har som har en ålder på över tio år. Eftersom vi både sysslar med avel och slakt behöver vi inte dra oss för att slå ut djur med en lynnes defekt. Vilket på sikt har lett till att vi har fått väldigt lugna och harmoniska djur över lag.

Copyright © www.trada.se 2009 Alla rättigheter reserverade.